Stimati colaboratori,

Va informam ca incepand cu 25 mai 2018 au intrat in vigoare prevederile Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului Europei nr 679/2016, privind protectia si libera circulatie a datelor cu caracter personal si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

SC Lusto Translations SRL nu este operator de date cu caracter personal, dar prelucreaza date cu caracter personal a caror notificare catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal nu este necesara, intrucat nu se afla in situatiile prevazute de Decizia nr. 200/2015 referitoare la stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care este necesara notificarea.

Scutirea de obligatia de a notifica autoritatea competenta de supraveghere nu exonereaza operatorul de indeplinirea celorlalte obligatii care ii revin potrivit noilor reglementari privind protectia datelor (conform art. 12/Legea 677/2001) precum si de adoptarea masurilor adecvate pentru asigurarea protectiei datelor (Art 20 alin. 1 Legea 677/2001, Ordinul 52/2002).

SC Lusto Translations SRL prelucreaza datele cu caracter personal pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor de traducere, interpretare, pregatire documente pentru tipar, concepere text, revizie si colationare texte, lagalizare notariala documente, apostilare documente, autorizare traduceri si orice alte activitati conexe.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal se face in baza contractelor de colaborare, a solicitarilor scrise si telefonicesau prin intermediul comenzilor online.

Aveti oricand dreptul de a cere rectificarea, stergerea sau restrictionarea accesului la datele dvs. personale.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate cu scopul prelucrarii, in conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal.

Incepand cu 25 mai 2018, in conformitate cu prevederile GDPR, va informam ca aveti urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat;
  • Dreptul la acces;
  • Dreptul la rectificare si actualizare;
  • Dreptul la stergerea si restrictionarea datelor;
  • Dreptul la refuzul portarii datelor;
  • Dreptul de a vi se cormunica orice rectificare, stergere, restrictionarea prelucrarii;
  • Dreptul de a formula o plangere in fata Autoritatii de supraveghere, respectiv Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul in Bucuresti, Bv. Gheorghe Magheru, nr 28-30, Sector 1;
  • Dreptul de a fi informat cu privirea la incalcarea securitatii datelor.

Prin completare formularelor de pe site-ul http://www.lusto.ro sau prin trimiterea de solicitari scrise sau telefonice va dati acordul privind aceste reglementari.

Prin afisarea acestei  notificari va socicitam acordul privind protectia datelor, conform Regulamentului UE nr. 679/2016.

Pentru orice discutii pe tema celor de mai sus va rugam sa ne contactati la gdpr@lusto.ro.

Puteti consula legea GDPR accesand http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?url=CELEX32016R0679

Va multumim!

Echipa Lusto Translations