Ultima actualizare: 23 iulie 2020


1. Ca regula, toate informațiile și imaginile de pe https://www.lusto.ro sunt protejate de drepturi de autor, dacă nu este specificat clar altfel și interacțiunea utilizatorilor cu site-ul Lusto Translations, deținut de Lusto Services SRL, trebuie să se desfășoare în conformitate cu prezenta pagina Termeni și condiții.

2. Lusto Services SRL nu oferă nicio garanție că reutilizarea informațiilor și imaginilor de pe site-ul https://www.lusto.ro nu va încălca drepturile unor parteneri terți. Toate pozele și textele de pe https://www.lusto.ro sunt fie proprietatea Lusto Services SRL, fie utilizate cu acordul unor parteneri terți și astfel, folosirea lor de către oricine altcineva este interzisă și poate încălca legile privind confidențialitatea, și securitatea datelor, dacă nu se stipulează în mod clar altfel în prezenta pagină Termeni și condiții.

3. Lusto Services actualizează constant informațiile de pe site, astfel încât acestea să fie cât mai corecte și exacte. Cu toate acestea, Lusto Services SRL nu oferă niciun fel de garanție că aceste informații sunt complete și exacte și nu își asumă nicio responsabilitate sau răspundere în cazul în care există inexactități sau informații incomplete.

4. Navigarea pe site și utilizarea informațiilor de  pe site-ul https://www.lusto.ro se face pe propria răspundere, Lusto Services SRL nu este în niciun fel răspunzătoare pentru niciun fel de daune directe sau indirecte survenite ca urmare a accesării site-ului sau ca urmare a folosirii informațiilor de pe site. De asemenea, Lusto Services SRL nu poate fi considerat răspunzător pentru eventualii viruși sau daune provocate echipamentelor dvs. ca urmare a accesării și descărcării de conținut de pe  https://www.lusto.ro.

5. Toate documentele, imaginile informațiile și orice alte materiale trimise prin intermediul poștei electronice sau prin intermediul formularelor de contact  de pe https://www.lusto.ro sunt considerate a fi publice, neconfidențiale și libere de proprietate intelectuala, dacă nu este specificat altfel în mod clar sau nu se supun termenilor și condițiilor unui contract în vigoare. Lusto Services SRL poate trimite aceste informații către partenerii săi și le poate publica, posta, dezvălui, modifica, completa, fără niciun fel de interdicție și fără a se limita la.

6. Siglele, logo-urile și mărcile afișate sunt proprietatea Lusto SRL sau ale partenerilor și nimic din conținutul site-ului Lusto Translations nu trebuie considerat că are drept de utilizare, fără permisiunea scrisă a reprezentanților Lusto Services SRL.

7. Toate link-urile către site-uri partenere sunt periodic și rezonabil verificate, dar Lusto Services SRL nu își asumă în niciun fel prejudiciile provocate prin accesarea de către utilizatorii https://www.lusto.ro a site-urilor partenere și nu este responsabil cu conținutul si exactitatea informațiilor de pe aceste site-uri partenere, sau orice alte site-uri legate prin link de site-ul Lusto Translations.

Lusto Services SRL își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza prezenta pagină Termeni și condiții fără a trimite informări prealabile. Dacă sunteți interesați de modificări, este de datoria dvs. să vizitați periodic https://www.lusto.ro.

Cu stimă,

Echipa Lusto Translations