Ultima actualizare: 23 iulie 2020

Stimați utilizatori,

Vă informăm că începand cu 25 mai 2018 au intrat în vigoare prevederile Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului Europei nr. 679/2016, privind protecția și libera circulație a datelor cu caracter personal și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Lusto Services SRL nu este operator de date cu caracter personal, dar prelucrează date cu caracter personal a căror notificare către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nu este necesară, întrucat nu se află în situațiile prevăzute de Decizia nr. 200/2015 referitoare la stabilirea cazurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru care este necesară notificarea.

Scutirea de obligația de a notifica autoritatea competenta de supraveghere nu exonerează operatorul de îndeplinirea celorlalte obligații care îi revin potrivit noilor reglementari privind protecția datelor (conform art. 12/Legea 677/2001) precum și de adoptarea măsurilor adecvate pentru asigurarea protecției datelor (Art 20 alin. 1 Legea 677/2001, Ordinul 52/2002).

Lusto Services SRL prelucrează datele cu caracter personal, pentru a asigura buna desfășurare a activităților de traducere, interpretariat, pregătire documente pentru tipar, concepere text, revizie și colationare texte, lagalizare notarială documente, apostilare documente, autorizare traduceri și orice alte activitati conexe serviciilor de traducere și interpretariat.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza legilor și regulamentelor în vigoare.

Aveți oricând dreptul de a cere rectificarea, ștergerea sau restricționarea accesului la datele dvs. personale prin trimiterea unui email la adresa traduceri@lusto.ro.

Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate cu scopul prelucrării, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

Începand cu 25 mai 2018, în conformitate cu prevederile GDPR, vă informăm ca aveți urmatoarele drepturi:

  • Dreptul de a fi informat;
  • Dreptul la acces;
  • Dreptul la rectificare și actualizare;
  • Dreptul la ștergerea și restricționarea datelor;
  • Dreptul la refuzul portării datelor;
  • Dreptul de a vi se cormunica orice rectificare, ștergere, restricționarea prelucrării;
  • Dreptul de a formula o plangere în fața Autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, Bv. Gheorghe Magheru, nr 28-30, Sector 1;
  • Dreptul de a fi informat cu privirea la încălcarea securității datelor.

Prin completare formularelor de pe site-ul lusto.ro sau prin trimiterea de solicitări scrise sau telefonice vă dați acordul privind aceste reglementari.

Pentru orice discuții pe tema celor de mai sus va rugăm să ne contactați la traduceri@lusto.ro.

Puteți consula legea GDPR accesând http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?url=CELEX32016R0679

Vă multumim!

Echipa Lusto Translations